ARTESANIA LOS BREZOS
KERAMISCHE HANDWERKKUNST
Foto's van lange vrouwfiguren - serie uit het lood