ARTESANIA LOS BREZOS
KERAMISCHE HANDWERKKUNST
Foto's van Afrikaanse figuren van keramiek